Wet- en regelgeving

nog eens op een rij

1. U heeft bij de aanschaf van een auto altijd recht op “wettelijke garantie”. Dit volgt uit artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Het product dat u als consument koopt moet aan de verwachtingen voldoen die u hier redelijkerwijs van mag hebben.

2.Wat u mag verwachten van een “wettelijke garantie” verschilt per auto en per situatie en is niet vastgelegd in de wet. Hoever de “wettelijke garantie” rijkt kan eigenlijk alleen de rechter of een onafhankelijke arbiter (zoals de geschillencommissie voertuigen) per geval bepalen. Het afspreken van ‘harde’ garantievoorwaarden is daarom in veel gevallen aan te raden.

3. De verkoper mag u niet apart geld in rekening brengen voor een “wettelijke garantie”. Ook niet wanneer deze “wettelijke garantie onderdeel uitmaakt van een afleverpakket of onderhoudsabonnement.

4. De verkoper mag wel apart geld in rekening brengen voor een garantie die meer inhoud dan een “wettelijke garantie”.

5. Indien een garantie meer dekt dan de “wettelijke garantie” kan de verkoper hier geld voor vragen. Deze garantie dient verzekerd te zijn, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van een afleverpakket of onderhoudsabonnement.

6. Indien er sprake is van een verzekerde garantie moet deze verzekering op uw (de consument) naam staan.

De wet- en regelgeving omtrent conformiteit en garantie is complex en diffuus, omdat deze voortkomt uit verschillende wetboeken en gecontroleerd wordt door verschillende instanties (AFM / DNB en ACM). Daarnaast is het begrip conformiteit niet genormeerd, en varieert deze per situatie. Dit zorgt ervoor dat handhaving van de regels in de praktijk veelal selectief plaatsvindt bij ondernemingen die het meest in het oog springen.

Het streven is dat iedere onderneming speelt volgens dezelfde regels, en dat handhaving plaatsvindt op gelijke gronden, onafhankelijk van de marktpositie van de onderneming.

Wet- en regelgeving

nog eens op een rij

1. U heeft bij de aanschaf van een auto altijd recht op “wettelijke garantie”. Dit volgt uit artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Het product dat u als consument koopt moet aan de verwachtingen voldoen die u hier redelijkerwijs van mag hebben.

2.Wat u mag verwachten van een “wettelijke garantie” verschilt per auto en per situatie en is niet vastgelegd in de wet. Hoever de “wettelijke garantie” rijkt kan eigenlijk alleen de rechter of een onafhankelijke arbiter (zoals de geschillencommissie voertuigen) per geval bepalen. Het afspreken van ‘harde’ garantievoorwaarden is daarom in veel gevallen aan te raden.

3. De verkoper mag u niet apart geld in rekening brengen voor een “wettelijke garantie”. Ook niet wanneer deze “wettelijke garantie onderdeel uitmaakt van een afleverpakket of onderhoudsabonnement.

4. De verkoper mag wel apart geld in rekening brengen voor een garantie die meer inhoud dan een “wettelijke garantie”.

5. Indien een garantie meer dekt dan de “wettelijke garantie” kan de verkoper hier geld voor vragen. Deze garantie dient verzekerd te zijn, ook wanneer deze onderdeel uitmaakt van een afleverpakket of onderhoudsabonnement.

6. Indien er sprake is van een verzekerde garantie moet deze verzekering op uw (de consument) naam staan.

De wet- en regelgeving omtrent conformiteit en garantie is complex en diffuus, omdat deze voortkomt uit verschillende wetboeken en gecontroleerd wordt door verschillende instanties (AFM / DNB en ACM). Daarnaast is het begrip conformiteit niet genormeerd, en varieert deze per situatie. Dit zorgt ervoor dat handhaving van de regels in de praktijk veelal selectief plaatsvindt bij ondernemingen die het meest in het oog springen.

Het streven is dat iedere onderneming speelt volgens dezelfde regels, en dat handhaving plaatsvindt op gelijke gronden, onafhankelijk van de marktpositie van de onderneming.